Toma představuje projekt Živé studánky

Studánky již dnes sice neslouží primárně jako zdroj pitné vody, stále ale zůstávají důležitou součástí přírody a oblíbeným prvkem české krajiny. Největšího rozmachu se dočkaly v minulém století, kdy se jejich počet odhadoval až na přibližně 10 000. Statistiky ochránců přírody ovšem ukazují, že je jich v současnosti známo kolem 5 000. Řadě lidí není naštěstí jejich osud lhostejný a společnými silami se zasazují o jejich postupnou obnovu a péči. Ročně se dobrovolníkům, zejména z řad ochránců přírody, podaří obnovit nebo nově postavit v průměru 15 studánek. Dobrou zprávou také je, že lidí věnující svůj volný čas těmto aktivitám postupně přibývá, včetně například i obcí či firem.

Fotky studánek

Nově se tak do aktivní podpory renovace studánek zapojuje i Toma, známá česká značka balených pramenitých vod. Ve spolupráci s odborníky z Českého svazu ochránců přírody se v prvních šesti krajích České republiky včetně Prahy vytipovalo celkem 18 studánek, které potřebují zrekonstruovat. Z nich veřejnost svým hlasováním vybere v každém ze šesti krajů jednu vítěznou, která se následně dočká odborné renovace doslova na „míru“. V přeneseném slova smyslu tak vdechne podzemní pramen vody Toma svým „menším sestrám“ nový život.

Ostatně sama Toma pochází z podzemního zdroje v Adršpašsko – Teplických skalách v chráněné krajinné oblasti Broumovsko. „Voda dává život, a proto je pro nás ctí, že jí ho můžeme vracet obnovou vodních zdrojů v přírodě a pomoci vybraným pramenům ve studánkách k jejich záchraně,“ říká Michal Vávřil, brand manažer značky Toma.