Toma pokračuje v projektu
Živé studánky

Studánky již dnes sice neslouží primárně jako zdroj pitné vody, stále ale zůstávají důležitou součástí přírody a oblíbeným prvkem české krajiny. Největšího rozmachu se dočkaly v minulém století, kdy se jejich počet odhadoval až na přibližně 10 000. Statistiky ochránců přírody ovšem ukazují, že je jich v současnosti známo kolem 5 000. Řadě lidí není naštěstí jejich osud lhostejný a společnými silami se zasazují o jejich postupnou obnovu a péči. Ročně se dobrovolníkům, zejména z řad ochránců přírody, podaří obnovit nebo nově postavit v průměru 15 studánek. Dobrou zprávou také je, že lidí věnující svůj volný čas těmto aktivitám postupně přibývá, včetně například obcí či firem.

Již druhým rokem se k těmto aktivitám připojuje i Toma, známá česká značka balených pramenitých vod. Ve spolupráci s odborníky z Českého svazu ochránců přírody jsou v jednotlivých krajích České republiky vytipovávány prameny vhodné k rekonstrukci. Z prvních šesti krajů již veřejnost v minulém roce svým hlasováním vybrala vítězné studánky, které se následně dočkaly odborné renovace na míru. V roce 2018 projekt pokračuje v dalších sedmi krajích. V přeneseném slova smyslu tak podzemní pramen vody Toma oživuje své „menší sestřičky“.

Fotky studánek

Ostatně sama Toma pochází z podzemního zdroje v Adršpašsko – Teplických skalách v chráněné krajinné oblasti Broumovsko. „Voda dává život, a proto cítíme povinnost, odvděčit se jí tím, že obnovujeme vodní zdroje v přírodě a pomáháme k záchraně vybraných pramenů,“ říká Michal Vávřil, brand manažer značky Toma.